Η
«Πατριωτική Λαϊκή Θέληση»


επιδιώκει να συσπειρώσει όλες τις εθνικές δυνάμεις της πατρίδας μας που έχουν κάτι να πουν, να σκεφτούν και να πράξουν για την ανόρθωση της Ελλάδας.

Σας προτρέπει να συμμετάσχετε σε μία καθαρώς εθνική προσπάθεια, πέραν και έξω από την όποια πολιτική ή κομματική αντίληψη, με μοναδική προϋπόθεση την πίστη σε ένα ενιαίο ελληνικό έθνος.

Καλωσορίζει άρθρα και απόψεις για θέματα που αφορούν την ιδεολογία και ιστορία του έθνους, τον πολιτισμό του, τις λαϊκές παραδόσεις του, τις μεταφυσικές του ανησυχίες, την θρησκευτική του ευλάβεια, την παιδεία του, την οικονομική του ανασυγκρότηση, την εξωτερική του πολιτική, την κοινωνική του αλληλεγγύη, την φυσική του ασφάλεια, την πνευματική, ψυχική και σωματική του υγεία, την περιβαλλοντική του ευαισθησία, την ηθική του αποκατάσταση και την εθνική του κυριαρχία στο χώρο του πνεύματος και του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων, του αθλητισμού, της στρατιωτικής τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Καλωσορίζει την κάθε επώνυμη συμμετοχή σας (με αποστολή βιογραφικού σημειώματος και φωτογραφίας, τα οποία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, εφόσον το επιθυμείτε). Προϋπόθεση για την όποια ανάρτηση είναι η μη υπέρβαση του ελληνικού νομικού πλαισίου που διέπει τον πολιτικό πολιτισμό μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ευνουχισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο της αλήθειας που εκφράζει η ελληνικότητα του πνεύματός μας.

Για μας μετρούν οι ιδέες σας, οι απόψεις σας, οι θέσεις σας, και η δράση σας. Όλοι εσείς είμαστε όλοι εμείς: όμαιμοι, ομόγλωσσοι, ομόδοξοι και ομότροποι. Είμαστε το Έθνος των Ελλήνων.